Hệ thống theo tiêu chuẩn ISO

CNCTech hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001. Chúng tôi áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng xuyên suốt và thực dụng, cung cấp cho khách hàng các báo cáo kiểm tra chi tiết qua từng công đoạn sản xuất.

Chứng chỉ vật liệu đầu vào

Nhà cung cấp của CNCTech có thể cấp các loại chứng chỉ vật liệu và báo cáo đo kiểm. Chúng tôi có thể thực hiện một số bài kiểm tra vật liệu và ngoài ra, sẽ gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm cho các bài kiểm tra chuyên sâu khác, nếu được yêu cầu.

Kiểm tra vật liệu đầu vào

CNCTech kiểm tra tất cả các vật liệu đầu vào trước khi chúng được nhập kho hoặc đưa vào sản xuất, theo chuẩn lấy mẫu AQL (Acceptable Quantity Limit).

Kiểm tra FA

Trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ sản xuất thử và lấy ngẫu nhiên ba mẫu của lô sản xuất đầu tiên này và kiểm tra để đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật đều được đáp ứng.

Kiểm tra theo lô

Trong quá trình sản xuất, CNCTech kiểm tra định kỳ theo giờ hoặc theo số lượng. Số lượng kiểm tra phụ thuộc vào sản phẩm và các yêu cầu về độ chính xác.

Phê duyệt mẫu sản xuất (PPAP)

Trong quá trình sản xuất, chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để đáp ứng nếu phát sinh các yêu cầu mới về tiêu chuẩn ngoại quan và hướng dẫn kiểm tra. CNCTech cũng sẽ chuẩn bị các mẫu ngoại quan (limit samples) cho khách hàng phê duyệt.

Quản lý yêu cầu thay đổi (ECR/ECN)

Khi nhận được yêu cầu thay đổi bằng email từ khách hàng, chúng tôi sẽ cho dừng sản xuất, xem xét yêu cầu thay đổi, sau đó cung cấp một báo cáo đánh giá về tác động của thay đổi cho khách phê duyệt trước khi áp dụng thay đổi đó.

Kiểm tra 100% (theo yêu cầu)

Đối với những sản phẩm quan trọng mà khách hàng chỉ định cần kiểm tra 100%, CNCTech sẽ kiểm tra từng sản phẩm một trước khi giao hàng.

Một ví dụ là đối với sản phẩm antenna WiFi của chúng tôi. Người sử dụng mạng WiFi sẽ mất niềm tin vào nhà cung cấp thiết bị nếu tín hiệu sóng không ổn định. Do vậy, mỗi antenna sản xuất ra đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng gói. CNCTech đã thiết kế và đưa vào sử dụng các trạm kiểm tra ở cuối dây chuyền sản xuất. Năng lực của các trạm có thể xử lý được tới 20,000 antenna một ngày, với tốc độ kiểm tra dưới 2 giây một chiếc.

Đánh giá nhà cung cấp

Chúng tôi cũng lựa chọn và phối hợp với các đối tác của mình, để đảm bảo họ đáp ứng và tuân thủ với hệ thống quản lý chất lượng của CNCTech.