Liên hệ để hỏi thêm thông tin hoặc yêu cầu báo giá

  image
  CNCTech Thăng Long

  Lô F1-2-3, KCN Thăng Long 3
  Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 15800, Việt Nam

  0868 209 111 (Kinh doanh)
  0868 208 111 (Hành chính)
  CNCTech Bắc Ninh

  Lô H3-2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn
  Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 16411, Việt Nam

  0972 019 868 (Kinh doanh)
  0222 384 8540 (Hành chính)
  CNCTech Sài Gòn

  Lô I-3B-1, đường N6, Khu CNC Sài Gòn
  Quận 9, TP Hồ Chí Minh 71211, Việt Nam

  0908 420 499 (Kinh doanh)
  0908 837 187 (Hành chính)
  CNCTech Bình Dương

  Lô E, đường số 2, KCN Đồng An
  Thị xã Thuận An, Bình Dương 75208, Việt Nam

  0974 628 748