Ngay từ những ngày đầu thành lập, CNCTech Group đã luôn đặt con người là trọng tâm của sự phát triển. Tiếp nối những phong trào khuyến khích người lao động không ngừng đổi mới sáng tạo, ngày 28/11/2022, CNCTech khởi động chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất.

Chương trình đào tạo kéo dài hai tháng bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 20/01/2023 với sự tham gia của 150 cán bộ công nhân viên bộ phận Gia công và Quản lý chất lượng (QC). Thời gian từ 7h30 đến 16h30 vào các ngày thứ 2 đầu tuần.

Mỗi buổi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm đều được lên kế hoạch bài bản với những ví dụ cụ thể giúp người lao động có cơ hội được áp dụng lý thuyết vào thực tế vận hành máy móc.

Từ đó giúp CBCNV nâng cao tay nghề và năng suất lao động; đồng thời có cách nhìn mới, cách tư duy mới trong công việc.