CNCTech một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cơ khí chính xác, làm khuôn nhựa và đúc các sản phẩm nhựa, luôn tự hào về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt và khách hàng yêu cầu cao hơn, việc nâng cao năng lực sản xuất trở thành một yếu tố sống còn. Để đạt được mục tiêu này, đào tạo các quản lý cấp trung – trưởng phòng, phó phòng, leader, tổ trưởng của bộ phận sản xuất và QC về kiến thức, kỹ năng quản lý là vô cùng cần thiết.

Quản lý cấp trung đóng vai trò là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, họ không chỉ chịu trách nhiệm triển khai các chiến lược từ trên xuống mà còn phải đảm bảo hiệu suất làm việc của đội ngũ. Họ là những người trực tiếp giám sát quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và giải quyết các vấn đề phát sinh. Do đó, năng lực của quản lý cấp trung ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng sản xuất của công ty.

Việc đảm bảo các Quản lý cấp trung đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả và tự tin hơn trong quá trình làm việc, phân tích và giải quyết vấn đề. CNCTech đã tổ chức những khóa đào tạo hướng dẫn các kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực quản lý của lớp Quản lý cấp trung trong công ty.

  • Khóa Học Lãnh Đạo: Tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo, động viên và quản lý đội nhóm.
  • Khóa Học Quản Lý Thời Gian: Cung cấp kiến thức và kỹ năng về lập kế hoạch, quản lý thời gian và công việc hiệu quả.
  • Khóa Học Giải Quyết Vấn Đề: Hướng dẫn phương pháp phân tích, xử lý và giải quyết vấn đề một cách khoa học.
  • Khóa Học Kiểm Soát Chất Lượng: Nâng cao kiến thức về quy trình kiểm soát chất lượng, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đào tạo quản lý cấp trung là một đầu tư chiến lược quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công ty. CNCTech luôn nhận thức rõ vai trò của QLCT và tạo điều kiện để họ phát triển toàn diện, từ đó nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thị trường.